V minulosti bylo zvykem, že ženy byly doma, nechodily do práce a veškerou jejich prací bylo to, aby se postaraly o chod domácnosti a děti, které měly. Dnes se už na vše hledí jinak a muž není považován za jediného živitele rodiny, který může rodinu zabezpečit. Mnoho žen je i přes tuto moderní dobu doma, tedy nepracují a starají se jen o to, co je potřeba udělat kolem domu, úklidu a péče o děti.
Jak se na tyto dámy dívá společnost a co to ženám, které se rozhodli pro tento styl života přináší?
příprava dortu.jpg

Práce muže, který je placený za dva

V první řadě je potřeba vysvětlit, že ženy, které se rozhodly být ženami v domácnosti, si to můžou dovolit z jednoho prostého důvodu – jejich muž vydělává tolik, že není další příjem v rodině potřebný. Jedná se tedy o vzájemnou dohodu obou partnerů, kteří se domluví na tom, aby žena byla doma a pečovala o vše, co se týče domácnosti a dětí a muž byl tím, kdo vydělává peníze a živí celou rodinu.
Kdyby jim to finanční situace nedovolila, neměly by ženy, které pracují doma možnost mít takový luxus a nemuset pracovat jako každý obyčejný smrtelník v zaměstnání.
hospodyňka v kuchyni.jpg

Názor lidí jim moc nepřidává

I přes to, že žijeme v moderní, ale pořád svobodné době, se musí žena v domácnosti potýkat s kritikou její volby práce, která není vůbec oceněná. I žena, která je doma, má pořád co dělat a často věnuje veškerou svou snahu a pozornost svým dětem a jejich výchově.
Musí se starat o úklid a bezchybnou domácnost, kterou i její muž po ní vyžaduje. I když je taková práce pro většinu žen (obzvláště matek) skutečně nedoceněná, někteří odpůrci tohoto typu života si stěžují, že to vše může žena stíhat i s pracovním nasazením v zaměstnání. Je to však její volba, pro kterou se rozhodla a na tom žádná negativní kritika nic nezmění. Toho, kdo to nechce pochopit, žádná žena v domácnosti nikdy nepřesvědčí o tom, že i ona je přínosem pro rodinu.
úklidová služba.png

Nepřetržitý kontakt s rodinou

Pro mnoho žen je hlavní prioritou pobytu doma to, že můžou svůj čas plně věnovat své rodině. Každé dítě je řádně vychováváno, věnuje se mu všechna pozornost a nadměrná péče. Děti mají navíc mámu pořád po ruce, pomáhá jim s úkoly a řeší všechny problémy, ale i povinnosti s tím, co v životě potřebují.
Mají pořád domácí a teplou stravu a hlavně čistý a spořádaný domov. A to je pro děti nejvíce. Muž je v tomto případě spokojený o to více, protože se všechna zodpovědnost a starosti situují na ženskou stranu jeho rodiny, a tak mu zůstává jen to, aby pracoval a následně odpočíval.
Mnoho mužům to vyhovuje i z hlediska, že se s ženou nemusí dělit o povinnosti s dětmi, protože mají rozdělené role, které jim dávají pozice v rodině, které jim naprosto vyhovují.