Na co všechno byste se měli připravit v případě stěhování se do pronajatého bytu, tedy do bytu kde budete každý měsíc platit tzv. nájem ?

začneme zcela jednoduše, a jako první si povíme něco o nájemní smlouvě. Nájemní smlouva musí být písemná dle nařízení § 2235 občanského zákoníku pouze v písemné formě. Nájemní smlouva musí být podepsána buď v den předání bytu nebo ještě před samotným předáním, nikoliv však až po nastěhování. Vždy je dobré si nájemní smlouvu před samotným podpisem řádně a důkladně přečíst. Pokud se jedná o rodinný barák složený ze dvou či více bytů, a v jednom z daných bytů je nachází společné prostory (např. sklep) majitel by vám měl vždy oznámit že jde do sklepa.

stěhování

Nikdy vám bez oznámení nesmí prolézat či vlézt do bytu. Majitel musí jakoukoliv kontrolu bytu oznámit maximálně 14 dní dopředu. Pouze pokud se jedná o nějaký závažný problém (např. požár, poškození majetku majitele) může majitel bez ohlášení daný byt navštívit.

Plná moc k převzetí bytu. Pokud by se stalo že by daná osoba jakožto nájemník který je podepsán ve smlouvě se v bytě nenacházel, může plnou moc převzít jeho rodinný příslušník, pouze však v případě že splňuje tyto podmínky : spolumajitel bytu nebo souhlas od majitele že vám může plnou moc předat.

panelový dům

Vy jakožto nájemní bytu musíte platit – nájem, vámi spotřebované energie, poplatky spojené s vaším bytem, (Poplatky se týkají pouze panelových domů)

Vždy musí být ve vaší nájemní smlouvě vše řádně vypsané aby jste neplatili věci které ani nejsou uvedeny v dané smlouvě

Takže před samotným stěhováním do nájmu https://www.odnesto.cz/stehujete-se-do-najmu-na-co-si-dat-pozor/, se vždy pečlivě připravte na veškeré podmínky.

Existují celkem dvě možnosti nájemného 1) pronájem a 2) podnájem

Pronájem je již vysvětlený výše v odkazu

Podnájem je způsob pronájmu v případě že osoba která není vlastníkem dané nemovitosti, a umožnuje tzv. podnájemníkovi bydlení v pokoji či v samotném bytě. Podnájemníkova povinností je platit každá měsíc tzv. podnájemné.