JistÄ› jste již také slyÅ¡eli ono doporuÄení, že dobÅ™e hospodařící rodina by mÄ›la mít alespoň pÄ›tinásobek svého pravidelného mÄ›síÄního příjmu uložený na úÄtu, mÄ›la by to být rezerva pro mimořádné události, zdroj pro případ neÄekaných výdajů. AvÅ¡ak Å™eknÄ›me si upřímnÄ›, kdo takovouto rezervu má? Je to v dneÅ¡ní dobÄ› vůbec možné, máte-li průmÄ›rnou výši platu? Realita je ponÄ›kud jiná. RozpoÄet Å™ady rodin je ponÄ›kud napjatý, vyžijí sice dobÅ™e, ale je to od výplaty k výplatÄ›. Ale co potom v případÄ› neÄekaných výdajů? Je kam sáhnout pro finanÄní prostÅ™edky?

S námi na něj máte

Ale samozÅ™ejmÄ›, že je vždy kam sáhnout. StaÄí znát dobrou adresu, kam se v tÄ›chto případech obrátit. Pokud potÅ™ebujete peníze skuteÄnÄ› rychle, dobrou volbou pro Vás může být například nebankovní půjÄka. A proÄ právÄ› ta? Je to Å™eÅ¡ení jednoduché, rychlé, bez zbyteÄné byrokracie. Dokonce tak rychlé, že do tří dnů od vznesení Vaší žádosti budou peníze na úÄtu. Nevěříte? My Vás o tom pÅ™esvÄ›dÄíme, staÄí na naÅ¡e telefonní Äíslo zaslat sms Äi kontaktovat nás pomocí webového formuláře.