Jak se počítá náhrada škody za trvalé následky po dopravní nehodě

Denně se stane mnoho dopravních nehod. Obvykle nemají příliš vážné následky, kromě poškození obou automobilů, a i zde je to obvykle jen promáčknutá karosérie. Jindy však tak dobře nekončí. Ve zprávách vidíme denně alespoň jednu, kde následky byly mnohem vážnější.

Faktem je, že se to může stát každému z nás. Nezáleží na tom, zda máme zapnuté pásy a dodržujeme veškeré dopravní zákony a nařízení. Nikdy totiž nemáme jistotu, že řidič jedoucí proti nám či vedle nás bude dělat to samé.

\'razítko

V případě vážnější nehody pak může snadno dojít k tomu, že si z ní odneseme trvalé následky. Ty mohou mít nejrůznější podobu, avšak nejčastěji se jedná o sníženou pohyblivost končetin. Také můžeme skončit upoutáni na vozíku, pokud dojde k poškození páteře.

To vše však samozřejmě znamená, že nebudeme schopni vykonávat jistá povolání. V mnoha případech budeme dokonce muset své stávající zaměstnání opustit, případně nás propustí, neboť budeme dlouhodobě v neschopnosti. A je jasné, že ušlý zisk je potřeba nějak nahradit.

I proto nám v některých případech náleží odškodné. Avšak jeho výše je závislá na mnoha faktorech. Tím hlavním pak je skutečnost, zda jsme byli viníkem nehody a zda jsme skutečně dodržovali všechny dopravní předpisy, pokud jsme ji nezavinili. Nejeli jsme například příliš rychle?

jak funguje náhrada škody

Dalším faktorem, podle kterého se náhrada škody https://www.poradnaodskodneni.cz/page/450-nahrada-skody-za-trvale-nasledky-po-dopravni-nehode počítá, je míra snížení pracovní schopnosti a celkový typ zranění. Zde se bere v úvahu i doba léčení a náročnost léčby samotné, stejně jako její bolestivost a nepohodlí.

V neposlední řadě se bere pak i způsobená škoda na majetku, tedy jak poškozený byl váš vůz. I to je důležité, neboť dnes se bez automobilu obejde jen málokdo, avšak také jen málokdo si může dovolit koupit okamžitě nový.

Je tedy jasné, že to není jednoduchý proces. Navíc s výsledkem málokdy obě strany souhlasí. Přesto je jasné, že poškozenému náleží. Koneckonců, je to jeho život, který nyní nabere zcela nový směr, ne?