Druhy vánočních stromků

Nebudu je zde pochopitelně rozebírat naprosto všechny, ale jen tři a to
 
    • smrk
    • borovička
    • jedlička
 
Hned term první je nejčastější stromkem, který se kupuje, a to asi i dnes jako dříve pro svou cenu. Z těch tří bývá totiž nejlevnější. Leč bohužel již třetí den začíná opadat, a jehličí z něj jsem například já lovíval z koberce ještě v srpnu. Nuže povězme si o smrku něco zajímavého.

vánoční auto
Smrk ztepilý(Picea abies) je nejhojnějším stromem našich jehličnatých lesů. A nejen u nás, ale po celé Evropě. Dorůstá výšky až padesáti metrů. Mimo klasické využití je jeho dřevo nejvíce používáno na hudební nástroje. Má několik druhů a spoustu kultivarů. Jeho dřevo se řadí mezi měkké.
Borovice lesní(Pinus sylvestris) je druhým nejčastějším u nás, míněno svým rozšířením. Na rozdíl od smrku má ještě více variant a odrůd. Dorůstá výšky až čtyřiceti metrů, má-li k tomu podmínky, hlavně volnost růstu. Jinak může tvořit někdy zajímavé patvary. Dřevo se používá v dolech na výdřevu, na výrobu pražců, ale také jako dřevo palivové. Strom je též zdrojem kalafuny.
větve jehličnanu
Jedle bělokorá(Abies alba Mill.) je ve střední Evropě jediný ze zástupců celého rodu jedle. Tento strom může dorůstat až šedesáti pěti metrů. U nás pomalu mizí, pro svou náchylnost k různým nemocem. Také ovšem díky změnám klimatu. Dřevo se používá na výrobu sudů, a kdysi i na výrobu šindelů na střechu. Nejčastěji se dřevo používá v souvislosti s vodními stavbami. Jeho silice z jehličí i ve zdravotnictví., podobně jako u borovice.
Bohužel jsem ve výběru vynechal stromek asi nejhojnější v našich domácnostech, a to stromek umělý. Zde spolu bojují dvě skupiny národa. Jedni jsou pro a druzí proti. Je pravda, že tím se ušetří našel lesy, ale zase výroba těch umělých asi nebude s ekologií kamarád. Holt si musíte vybrat to, co vám lépe vyhovuje, a hlavně pro co budou hlasovat vaše ratolesti.